Triple X Foreningen i Danmark: mail@triple-x.dk
 
   Forsiden
   Foldere    Artikler    Historier    Links
   Bogliste
   Internationale nyheder    Forskning i Danmark
   Danmark    Udland
   Bliv medlem    Vedtægter    Bestyrelsen    Samarbejdspartnere    Kontakt    Vores folder

Specialister i Danmark


Triple-X foreningen i Danmark arbejder på at udvikle forbindelser til de regionale børneafdelinger på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Århus Universitetshospital, Skejby, Herlev Hospital og Aalborg Sygehus samt andre relevante afdelinger og specialister med interesse i Triple-X området.Johannes Nielsen, M.D., fhv. Overlæge på Hospitalet i Risskov ved Århus, har forsket i Triple-X syndrom i en lang årrække og ydet et stort bidrag til den viden vi i dag har om piger og kvinder med Triple-X.Piger med Triple-X kan udvikle problemer, som kan have udspring i mindre selvværd eller manglende udvikling af sociale kompetencer. Inden for området Samarbejdsbaseret problemløsning har vi kontakt til Jenny Bohr, som har speciel viden og stor erfaring med unge og voksne, med eller uden diagnoser, der har svært ved at håndtere deres frustrationer på en hensigtsmæssig måde.

Samarbejdsbaseret problemløning kan være vejen til håndtering af disse problemer. Du kan finde mere information her:   Jenny Bohr© ProAtor Web design ™ All Rights Reserved